Kurs dla animatorów małych grup dzielenia

W dniach 15-17 grudnia w Domu Rekolekcyjnym MB Nieustającej Pomocy w Krakowie odbyły się równolegle dwa kursy dla animatorów, A1 i A2. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 70 osób ze wspólnot z całej Polski, w tym m.in. członkowie:
– SNE Sursum corda z Krakowa (wraz z filiami z Zakopanego i Jordanowa)
– Wspólnoty Gaudete z Nowej Huty,
– SNE św. Józefa z Tarnowa,
– Duszpasterstwa akademickiego Trwatwa z Tarnowa
– SNE św. Jana Chrzciciela z Częstochowy (wraz z filią z Radomska)
– Diakonii Świętej Rodziny z Katowic,
– Wspólnoty MB Rzeszowskiej z Rzeszowa,
– Wspólnoty Miłosierdzie z Rzeszowa.

Kursy prowadziła SNE Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej, w tym ks. Artur Sepioło, autor programu formacji realizowanego przez wymienione wspólnoty.

A1 i A2 mają na celu przygotowanie członków wspólnot do pełnienia posługi animatora. A1 wprowadza w zagadnienia i uczy umiejętności niezbędnych do prowadzenia małych grup, w trzech wymiarach: dzielenia, modlitwy i wzrostu. Jego kontynuacją jest kurs A2, który pogłębia zdobyte wcześniej wiedzę i umiejętności, pokazując znaczenie doświadczenia, pełnionych ról, samoświadomości i duchowego rozwoju. Stałym punktem odniesienia kursów jest Jan Chrzciciel, jako ten, który doświadczył działania Boga (podczas chrztu w Jordanie) i jest w pełni świadom swego powołania, co pozwala mu z przekonaniem wskazywać Mesjasza innym.

Kursy były też okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania relacji międzywspólnotowych oraz wspólnej modlitwy.

Żródło: sne.diecezja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.