Majówka dla kobiet. Kurs Estera

W ramach corocznej majówki dla kobiet organizowanej przez Dzielne Niewiasty w tym roku  w dniach 12 – 14 maja prowadzony jest Kurs Estera.

W czasie tego kursu panie prowadzone są na drodze odkrywani swojej tożsamości jako córki zarówno w życiu osobistym jak i w  Kościele. Jest to też droga uzdrowienia wewnętrznego i czas w którym kobiety mają możliwość pozostawienia trudnych wydarzeń z przeszłości związanych z raniącymi relacjami. Głównym tego czasu jest pomoc każdej kobiecie w odpowiedzi na pytanie – KIM JESTEM?

Więcej informacji  zapisy na stronie KURSU ESTERA>>>

Kraków: Kurs Jan

Zapraszamy do udziału w kursie Jan, który odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Matki Bożej Niestającej Pomocy w Krakowie w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2017. Jest to kurs duchowości bycia uczniem Jezusa. Pomaga wejść na drogę bycia umiłowanym uczniem Mistrza, Jezusa Chrystusa, by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego.

Więcej informacji i zapisy na stronie Kursu Jan>>>

Kurs modlitwy wstawienniczej

Zapraszamy do udziału w drugiej części kursu modlitwy wstawienniczej, która odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie w dniach 10 – 12 marca.  Kurs prowadzić będzie pani Krystyna Sobczyk.

Kurs jest przeznaczony dla osób posługujących modlitwą wstawienniczą we wspólnotach. Więcej informacji i zapisy na stronie kursu>>>

Kurs Emaus

Zapraszamy do udziału w Kursie Emaus, który odbędzie się w dniach 3- 5 lutego 2016 w naszym domu rekolekcyjnym w Krakowie. Jest to podstawowy kurs biblijny. Kurs jest wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.

Więcej informacji i zapisy na stronie kursu >>>