Rekolekcje o spowiedzi

Zapraszamy na rekolekcje na temat: „Sakrament pojednania jako środek kształtowania dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej”, które odbędą się w Krakowie, dniach 27 – 29 października 2017. Rekolekcje mają na celu pomoc w innym spojrzeniu na sakrament pojednania i pokuty, jako pomoc w na drodze rozwoju osobistego i dojrzałości chrześcijańskiej.  Rekolekcje prowadzi o. Kazimierz Fryzeł CSsR, wykładowca w „Szkole dla Spowiedników”. Więcej informacji na stronie rekolekcji.