Dla ducha

Odpocząć, to znaczy począć na nowo

Ośrodek Rekolekcyjny Matki Bożej z Gór na Ryniasie  jest miejscem odpoczynku.  Położony jest w miejscowości Brzegi koło Bukowiny Tatrzańskiej na górskiej polanie Rynias. Piękno przyrody, panorama gór i cisza, której nic nie zakłóca sprawia, że jest to miejsce gdzie można wyciszyć się i w tej ciszy usłyszeć głos Boga.

Ojciec święty Jan Paweł II w czasie Pierwszej pielgrzymki do Polski w Nowym Targu (8 VI 1979) wypowiedział słowa, które doskonale wyrażają to czego można doświadczyć Tatrach, a także na Ryniasie.

Pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku. „Od-począć” – napisał kiedyś Norwid – to znaczy „począć na nowo”.

Otóż duchowy odpoczynek człowieka – jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych – musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego „nowego stworzenia”, o którym mówi św. Paweł.

Droga do tego wiedzie poprzez słowo Boże odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z Komunii z Chrystusem, z Eucharystii.

Droga do tego wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli „diakonii”.

Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa. Świadek w języku biblijnym znaczy martyr”.

św. Jan Paweł II

Wszystkim naszym gościom życzymy i modlimy się za was, abyście przybywając tutaj mogli doświadczyć takiego odpoczynku.