Kontakt

Ośrodek Rekolekcyjny Matki Bożej z Gór

Nasz adres

Ośrodek Rekolekcyjny Prowincji Warszawskiej

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Brzegi – Rynias 2,3A; 34-532 Jurgów

tel. kom.  728 705 470

e-mai: brzeryn23a@gmail.com

Bank Pekao SA, Oddział w Krakowie; nr rachunku: 55 1240 4445 1111 0010 5041 8483

Adres do korespondencji

Ośrodek Rekolekcyjny Prowincji Warszawskiej

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Brzegi – Rynias

ul. Zamoyskiego 56

30-523 Kraków

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych>>>