Chodź i zobacz

Czy można widzieć słowa Jezusa i słyszeć Jego czyny? Tak było w czasie letnich rekolekcji biblijnych na Ryniasie „Widzieć słowa Jezusa i słyszeć jego czyny” w dniach 25 – 31 VIII 2018. Prowadził je o. Władysław Chaim. W rekolekcjach wzięło udział 19 osób z całej Polski.

W czasie rekolekcji uczestnicy rozważali Słowo Boże poprzez odtwarzanie scen ewangelicznych metodą bibliodramy. Każdy dzień zaczynał się modlitwą Psalmami połączoną z ćwiczeniem przygotowującymi całe ciało do modlitwy. Tę formę modlitwy można śmiało określić jako duchowy fitness.

Przedpołudniowa sesja polegała na przygotowaniu bibliodramy. Pierwszym krokiem było czytanie perykopy ewangelicznej. Następnie uczestnicy odnajdywali słowa kluczowe. Jedna z uczestniczek dzieli się swoim doświadczeniem: Dla mnie ważnym było rozważanie ewangelii opisującej uzdrowienie paralityka. Słowami kluczowymi, które dotknęły mojego serca były: przebaczenie i uzdrowienie.

Kolejnym krokiem bibliodramy było odnalezienie osób, zdarzeń i przedmiotów występujących w rozważanej perykopie.  Następnie uczestnicy identyfikowali się z poszczególnymi rolami. Poprzez dobór rekwizytów potrzebnych do przedstawienia danej roli każdy przygotowywał się do odegrania sceny ewangelicznej.

W sesji popołudniowej był czas przedstawienia żywego obrazu tej sceny oraz dzielenie się osobistym doświadczeniem. Było to zbieranie owoców całodziennej drogi ze Słowem Bożym. Wielu uczestników odkrywało powiązanie rozważanej perykopy ze swoim życiem, znajdowało odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a przede wszystkim doświadczało działania Boga poprzez to, że mogli widzieć słowa Jezusa i słyszeć Jego czyny.

Najważniejszym wydarzeniem każdego dnia była wspólna celebracja Eucharystii, na którą przygodzili także mieszkańcy polany Rynias. Każdy dzień kończył się wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim.

W przyszłym roku planowane są kolejne rekolekcje biblijne, którch tematem będą ewangeliczne opisy uzdrowień dokonanych przez Jezusa.

Świadectwa uczestników

Rekolekcje były dla mnie doświadczeniem obecności Boga. Charakterystyczne w czasie tych rekolekcji było połączenie ciała, duszy i ducha poprzez formę bibliodramy. Nie miałam czasu, aby się nudzić.

Maria

Poprzez wspólne rozważanie słowa Bożego i przygotowanie bibliodramy doświadczyłam siły wspólnoty i zaangażowania w tworzenie wspólnego dobra.

Lila

Gdy odgrywałam rolę Maryi w czasie bibliodramy kim jest Matka Boża dla Kościoła i dla mnie osobiście.

    Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *