Rekolekcje liderek, animatorek, osób zaangażowanych w dzieło Dzielnych Niewiast: 9-15.07.2022

W pięknych jak zawsze okolicznościach przyrody, na tak lubianej przez nas polanie Rynias przeżyłyśmy bardzo twórczy czas. Wsłuchiwaliśmy się w Słowa, które kierował do nas Pan Bóg. Pogłębiałyśmy relację z Nim oraz między sobą a także prowadzącym te rekolekcje o. Pawłem Drobotem CSsR.

Była wspólna modlitwa, taniec uwielbienia, warsztatowa praca. Odbyła się również tradycyjna wędrówka po górskich szlakach.

Chwała Panu, że pobłogosławił nam ten piękny czas! (z wpisu do kroniki)